Bolig jobordning

  • Ordningen forlænges med den nye aftale i tre år og gøres mere grøn
  • I 2015 genindføres ordningen i samme form som i 2014 med et samlet maksimalt fradrag på 15.000 kr. pr. person
  • I 2016 og 2017 indføres en todeling af ordningen, så der kan opnås fradrag for udgifter til løn for serviceydelser for 6.000 kr. pr. person og for håndværksydelser for 12.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.
  • BoligJobordningen giver mulighed for at fradrage lønudgifter ved en lang række energiforbedringer af boligen som isolering og udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, biokedelanlæg, gasfyr, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg.
  • For så vidt angår klimatilpasning kan der fradrages lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg og minirensningsanlæg.
  • Flere nye grønne forbedringer vil blive omfattet af BoligJobordningen i 2016 og 2017. Den nærmere afgrænsning aftales i efteråret og vil fremgå af det kommende lovforslag.

Kontakt os for nærmere oplysninger og tilbud

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet af en medarbejder eller ring på tlf: +45 40 18 43 40


Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 17 personers meninger på​ Facebook

Kontaktinfo

Åbningstider

  • Vi holder åbent:
  • 24 timer i døgnet
  • i alle ugens dage

Garantiordning

håndværker.dk